CATEGORIA 15- MESAS - MINI TABLE / 04- MESA: LUXO - RESINA