CATEGORIA 15- MESAS - MINI TABLE / 05- MESA: LUXO - RESINA