CATEGORIA 15- MESAS - MINI TABLE / 03- MESAS COLORIDAS